5 nya tekniker som kommer att förändra logistiken evinnerligen

Logistik, tillverkning, transport och leveranskedjor utvecklas snabbt i nuläget. Framtiden av dessa industrier ligger i innovation och teknik. För inte så länge sedan var 3D-utskrift,  Internet of Things, leverans av varor med hjälp av drönare och andra innovationer föremål för science fiction. Idag nästan allting från denna lista har blivit en del av verkligheten.  På grund av mitt yrkesområde kommunicerar jag ganska mycket med utländska kollegor. Vad är det för något som säljare och tjänsteleverantörer inom dessa branscher i EU, Mellanöstern och USA strävar efter, när de börjar implementera denna teknik för att tillhandahålla snabb, billig, pålitlig och hållbar Logistik.

5 nya tekniker som kommer att förändra logistikföretagens tjänsteutbud för evigt
Tekniken har alltid varit drivkraften bakom Logistik. Idag erbjuder logistikföretag ett ganska brett utbud av tekniska lösningar.
Under den senaste tiden letade människor efter ett sätt att flytta varor snabbare, i större volymer och mer lönsamt. Dessa problem löstes främst genom uppfinningen av järnvägen, bilar (inklusive lastbilar), moderna fartyg och flygplan. Uppfinningen av datorn, Internet och relaterad teknik var en riktig revolution inom logistik. Webbteknik, program och transport hanterings system har dykt upp. I nuläget närmar logistik industrin sig till en annan revolution.
Den senaste tekniken som utvecklas idag handlar mer om hastighet, noggrannhet, säkerhet och sömlös leverans. Dessa innehåller 3D-utskrift, leverans med hjälp av drönare och Internet of Things. Självkörande fordon kompletterar denna framåtblickande verklighet.

Hur var och en av dessa tekniker kommer att förändra arbetssätt av logistikföretag i framtiden?
Hur 3D-utskrift kan bidra till att minska försörjningskedjor?

3D-utskrift har funnits sedan 1980-talet, men det är först nu som tekniken har blivit verklighet och är tillgänglig i relativt stor skala. Denna revolutionerande teknik gör det möjligt för nästan alla företag att skapa produkter eller delar av produkter från metaller, plast, blandade material och till och med mänskliga vävnader utan mycket kostnad.
Hur kommer detta att påverka logistik och leveranskedjan?

Additiv tillverkning (3-D-utskrift) utökar produktionsprocessen avsevärt, vad gör den oberoende från specialiserade industrier och företag.
Detta gör det möjligt för tillverkare att ”skriva ut” de nödvändiga produkterna och olika komponenter enligt efterfrågan. Det kommer att förkorta försörjningskedjan, vilket eliminerar behovet av att lagra stora volymer färdiga produkter i lager.

Användningen av 3D-utskrift kommer att leda till grundläggande förändringar i logistikbranschen. Logistikföretag kommer att leverera råvaror istället för många färdiga produkter och kommer att kunna utföra 3D-utskriftstjänster vid leverans punkterna. Det kommer att vara en extra inkomstkälla.

Hur Internet of Things kommer att göra transitering mer synlig och påtaglig?

Just nu är spårning av varor och tjänster i transit en av utmaningarna. Användningen av IoT tillsammans med GPS-systemen gör att man kan spåra enskilda sändningar och deras tillstånd. IoT är baserat på användningen av Radio frequency identification (RFID) chips som ”kommunicerar” med varandra. De mikrochips som är fästa till de enskilda elementen överför olika typer av data, såsom identifiering av lasten( varor), plats, temperatur, tryck och fuktighet etc.
Potentialen för att använda denna teknik är enorm. Varor kommer inte längre att gå vilse under lagring eller transport, eftersom varje objekt kommer att överföra data gällande platsen.
Anmälan kommer att skickas vid någon negativ inverkan, vilket gör att du snabbt kan förhindra skador på lasten eller stölden. Chipet kan signalera uppkomsten av ogynnsamma väderförhållanden, såsom hög temperatur eller fuktighet. Inte bara det, det kan också överföra trafikdata och data relaterade till en viss parameter, såsom genomsnittlig körhastighet och trafikmönster, returinformation. Eftersom supply chain management och transport är ett hett ämne för logistikchefer och direktörer, ska logistikföretag som kommer att använda denna teknik kunna få mer nöjda kunder.
Man implementerar denna teknik aktivt i USA och Europeiska unionen

Hur drönare kommer att lämna kurirer utan något jobb?

En drönare är ett obemannat flygfordon som kan styras på distans eller flyga autonomt med hjälp av programvara flygrutter inbyggda i sitt system. Drönare är små, lätta, billiga att använda och kan flyga där andra transportsätt inte kan användas. Den här utrustning används redan i Förenade Arabemiraten.
Inom en snar framtid kommer 3PL-operatörer att använda drönare för att snabbt leverera små paket både i städer och i avlägsna områden. Tack vare sin höga hastighet och noggrannhet kommer det att vara möjligt att förkorta försörjningskedjan och avsevärt minska transportkostnaderna. Det är därför kurirföretag kan bli utan jobb. De enda frågor som förhindrar den utbredda användningen av denna teknik är frågor som rör statlig reglering, flygtrafiksäkerhet och drönarens tillåtna storlek och vikt.

Hur självkörande bilar kommer att avsevärt minska transportkostnaderna

Även om självkörande fordon fortfarande befinner sig i testfasen har de visat stor potential som verktyg för logistik och hantering av leveranskedjan. Förmågan hos självkörande fordon att känna av miljön och navigera utan mänsklig inblandning gör dessa futuristiska lastbilar idealiska för att leverera last till kunder. De flesta transportkostnaderna är förarens lön. Transport-och logistikföretag med egen flotta kommer att kunna avsevärt minska omkostnaderna genom att använda självkörande fordon för leverans.
Dessutom kommer de viktigaste problemen i lastbilsindustrin, såsom bristen på lastbilsförare och långa väntan på lastning/lossning, att försvinna tack vare närvaron av autonoma lastbilar utan förare.
En annan fördel med att använda självkörande fordon är att de själva, tack vare de styva algoritmerna och reglerna inbäddade i sin dator, är bättre förare än människor: risken för olyckor blir nästan noll. De kommer inte att förlora koncentration, att prata via telefon eller skicka meddelanden under körning.

Hur ”augmented reality” kommer att bidra till att öka hastigheten på lasthantering och leverans
Augmented reality (AR) kan ge en direkt eller indirekt bild av den verkliga världen genom förstärkta delar av datoruppfattning av verkligheten, inklusive ljud och video. AR ger dig en utökad bild av världen omkring dig i realtid och gör logistikoperatören mer medveten om den yttre miljön. I framtiden kommer anställda i logistikföretag att kunna använda AR-teknik i form av bärbara enheter för att få viktig information om lasten de hanterar, såsom innehåll, vikt och plats. Självklart kommer denna synlighet med AR-teknik att förbättra lasthanteringen, öka leveranshastigheten och minska de totala kostnaderna.
Tekniken har dock förändrats när de affärsprocesser som utförs i leveranskedjan har förändrats.

Nya tekniker gör det möjligt för små och medelstora företag att dra nytta av innovativa verktyg för end-to-end spårning, visualisering och lasthantering.
För närvarande tyder många faktorer på att den teknik som används i försörjningskedjan måste utökas och ändras. Anledningen till detta är problem med slutanvändarna av varor och leveranskedjans kapacitet.

Konsumenterna kräver mer
Före tillkomsten av Internet hade konsumenterna inte möjlighet att köpa varor utanför butiker och kataloger. Företagen var inriktade på att leverera rätt produkt på rätt plats vid rätt tidpunkt. Idag vill konsumenten ha någon produkt var som helst och när som helst. Detta verkade omöjligt, men de allra flesta företag har lärt sig att utnyttja konsumenternas efterfrågan tack vare effektiviteten i modern teknik i sina försörjningskedjor. Om det finns förseningar i någon del av försörjningskedjan leder detta till problem och förseningar i andra delar, vilket i slutändan kan leda till konsumenternas missnöje, vilket kan bli förlorad vinst.
Prestanda mot kapacitet och efterfrågestyrd
Som sagt tidigare, finns det brist på förare. Det här problemet kan lösas med hjälp av modern teknik. Några av mina kolleger, branschexperter, anser dock att bristen på förare inte är så stor. Men enligt min erfarenhet fortsätter många företag, avlastare och företag som är involverade i försörjningskedjan att kräva fler förare och fler fordon.
Många transportföretag följer principen att transportera gods med ett mindre antal lastbilar med en större volym lastvagnar. Man bör dock komma ihåg att förseningen av transporten i detta fall kommer att skapa stora problem i försörjningskedjan, vilket kan leda till att slutanvändaren inte klarar av sin kommersiella situation. Hur många lossas och tomma flygningar utförs nu på grund av den stora lastvolymen?
Faktum kvarstår att dagens metod för försörjningskedjan inte är tillräckligt effektiv. Användningen av modern teknik kan förändra situationen.